Военен паметник на загиналите за родината от село Михалци

Загинали при Дряновския манастир 1876 г., в Сръбско-българската война 1885 г., Балканските войни 1912-1913 г., Първата световна война 1915-1918 г. и Заключителния етап на Втората световна война 1944-1945 г.