Работно време

Експозиция
сряда – неделя: 10.00 – 18.00 ч.

Администрация
понеделник – петък: 8.30 – 17.00 ч.

Продажба на билети
до 17.00 ч.

Билети

Деца (до 7 г.) – Вход безплатен
Учащи – 2 лв
Възрастни – 10 лв
Семеен – 12 лв

Намерете ни

Адрес: ул. “Черковна” № 92
Тел: + 359 2/946 1805

Виж повече

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

№ по ред Входящ №/дата на декларацията Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и Фамиля Публичен регистър – част II
1 1 / 04.06.2018 г. част I и част II Валери Андровски PDF
2 2 / 04.06.2018 г. част I и част II Георги Канев PDF
3 3 / 04.06.2018 г. част I и част II Ралица Ванкова PDF
4 4 / 04.06.2018 г. част I и част II Анета Петрова PDF
6 6 / 04.06.2018 г. част I и част II Асен Радев PDF
7 7 / 04.06.2018 г. част I и част II Валерия Бинева PDF
8 8 / 04.06.2018 г. част I и част II Славка Аспарухова PDF
9 9 / 04.06.2018 г. част I и част II Анна Дюлгерова PDF
10 10 / 04.06.2018 г. част I и част II Калина Парова PDF
11 11 / 04.06.2018 г. част I и част II Иванка Иванова PDF
12 12 / 04.06.2018 г. част I и част II Ана Михайлова PDF
13 13 / 04.06.2018 г. част I и част II Румен Йорданов PDF
14 14 / 04.06.2018 г. част I и част II Никола Шиндаров PDF
15 15 / 05.06.2018 г. част I и част II Славея Сурчева PDF
16 16 / 05.06.2018 г. част I и част II Давид Нинов PDF
17 17 / 05.06.2018 г. част I и част II Лилия Криворова PDF
18 18 / 05.06.2018 г. част I и част II Галина Кралева PDF
19 19 / 05.06.2018 г. част I и част II Деница Пенева PDF
20 20 / 05.06.2018 г. част I и част II Александър Занков PDF
21 21 / 05.06.2018 г. част I и част II Анелия Стойнова PDF
22 22 / 05.06.2018 г. част I и част II Мариета Христова PDF
23 23 / 05.06.2018 г. част I и част II Габриела Бочева PDF
26        
27 27 / 05.06.2018 г. част I и част II Антоанета Найденова PDF
28 28 / 05.06.2018 г. част I и част II Адриана Първанова PDF
29 29 / 05.06.2018 г. част I и част II Гергина Петрова PDF
30 30 / 05.06.2018 г. част I и част II Димитър Зашев PDF
31 31 / 05.06.2018 г. част I и част II Мелкони Тавитян PDF
33 33 / 05.06.2018 г. част I и част II Марияна Цветкова PDF
34 34 / 05.06.2018 г. част I и част II Диана Иванова PDF
37 37 / 06.06.2018 г. част I и част II Жулиета Урумова PDF
38 38 / 06.06.2018 г. част I и част II Ваня Димитрова PDF
39 39 / 06.06.2018 г. част I и част II Георги Мухин PDF
40 40 / 06.06.2018 г. част I и част II Деяна Костова PDF
41 41 / 06.06.2018 г. част I и част II Калина Хинкова PDF
42 42 / 06.06.2018 г. част I и част II Елица Алексиева PDF
44 44 / 07.06.2018 г. част I и част II Веселина Атанасова PDF
45 45 / 07.06.2018 г. част I и част II Тодор Енев PDF
46 46 / 07.06.2018 г. част I и част II Божидар Скръчков PDF
47 47 / 07.06.2018 г. част I и част II Радка Банялиева PDF
48 48 / 07.06.2018 г. част I и част II Петър Тодоров PDF
49 49 / 07.06.2018 г. част I и част II Николай Николов PDF
51 51 / 07.06.2018 г. част I и част II Тодорка Стоянова PDF
52 52 / 07.06.2018 г. част I и част II Катерина Симеонова PDF
53 53 / 07.06.2018 г. част I и част II Мариана Асева PDF
54 54 / 07.06.2018 г. част I и част II Кристина Василева PDF
55 55 / 07.06.2018 г. част I и част II Мариана Кръстева PDF
56 56 / 07.06.2018 г.      
57 57 / 07.06.2018 г. част I и част II Милен Димов PDF
58 58 / 07.06.2018 г. част I и част II Цветелина Банкова PDF
59 59 / 07.06.2018 г. част I и част II Данута Иванова PDF
60 60 / 07.06.2018 г. част I и част II Анета Папазова PDF
61 61 / 07.06.2018 г. част I и част II Невян Митев PDF
62 62 / 23.07.2018 г. част I и част II Ваклина Горнишка PDF
63 63 / 14.05.2019 г.      
64 64 / 15.05.2019 г. част I Цвета Иванова  
65 65 / 02.05.2019 г. част I Асен Радев  
66 66 / 02.05.2019 г. част I Жулиета Урумова  
67 67 / 02.05.2019 г. част I Анелия Стойнова  
69 649 / 03.05.2019 г. част I Анета Петрова  
70 70 / 07.05.2019 г. част I Румен Йорданов  
71 71 / 07.05.2019 г. част I Лилия Криворова  
72 72 / 08.05.2019 г. част I Георги Мухин  
73 73 / 08.05.2019 г. част I Славея Сурчева  
74 74 / 08.05.2019 г. част I Ана Михайлова  
75 75 / 08.05.2019 г. част I Адриана Първанова  
76 76 / 08.05.2019 г. част I Георги Канев  
77 77 / 09.05.2019 г. част I Деница Пенева  
78 78 / 09.05.2019 г. част I Валери Андровски  
79 79 / 09.05.2019 г. част I Диана Иванова  
80 80 / 09.05.2019 г. част I Габриела Бочева  
81 81 / 09.05.2019 г. част I Антоанета Найденова  
82 82 / 09.05.2019 г. част I Гергина Петрова  
83 83 / 09.05.2019 г. част I Анна Дюлгерова  
84 84 / 10.05.2019 г. част I Славка Аспарухова  
85 85 / 10.05.2019 г. част I Калина Парова  
86 86 / 10.05.2019 г. част I Калина Хинкова  
87 87 / 13.05.2019 г. част I Валерия Бинева  
88 88 / 13.05.2019 г. част I Ваклина Горнишка  
90 90 / 13.05.2019 г. част I Марияна Цветкова  
91 91 / 13.05.2019 г. част I Иванка Иванова  
92 92 / 13.05.2019 г. част I Александър Занков  
93 93 / 13.05.2019 г. част I Елица Атанасова  
94 94 / 13.05.2019 г. част I Мариета Христова  
96 96 / 13.05.2019 г. част I Галина Кралева  
98 98 / 14.05.2019 г. част I Димитър Зашев  
99 99 / 14.05.2019 г. част I Давид Нинов  
100        
101 101 / 14.05.2019 г. част I Ралица Ванкова  
102 102 / 14.05.2019 г. част I Никола Шиндаров  
103 103 / 14.05.2019 г. част I Деяна Костова  
104 104 / 14.05.2019 г. част I Мариана Кръстева  
105 105 / 14.05.2019 г. част I Николай Николов  
106 106 / 14.05.2019 г. част I Петър Тодоров  
107 107/ 14.05.2019 г. част I Тодорка Стоянова  
109 109 / 14.05.2019 г. част I Катерина Симеонова  
110 110 / 14.05.2019 г. част I Кристина Василева  
111 111 / 14.05.2019 г. част I Мариана Ацева  
112 112 / 14.05.2019 г. част I Радка Банялиева  
113 113 / 14.05.2019 г. част I Божидар Скръчков  
114 114 / 14.05.2019 г. част I Веселина Генова  
116 116 / 15.05.2019 г. част I Тодор Енев  
117 117 / 15.05.2019 г. част I Ваня Димитрова  
118 118 / 15.05.2019 г. част I Мелкони Тавитян  
119 119 / 15.05.2019 г. част I Марин Костов  
220 220 / 15.05.2019 г. част I Цветелина Банкова  
121 121 / 15.05.2019 г. част I Милен Димов  
122 122 / 15.05.2019 г. част I Невян Митев  
123 123 / 15.05.2019 г. част I Анета Папазова  
124 124 / 15.05.2019 г. част I Данута Иванова  
125        
126 126 / 07.10.2019 г. част I и част II Мария Балабанова PDF
128 128 / 15.10.2019 г.      
129 129 / 16.04.2020 г. част I и част II Доротея Господинова PDF
130 130/12.05.2020 г. част I Георги Мухин  
131 131/22.05.2020 г. част I Димитър Зашев  
132 132/27.05.2020 г. част I Лилия Криворова  
133        
134 134/01.06.2020 г. част I Габриела Бочева  
135 135/02.06.2020 г. част I Елица Алексиева  
136 136/02.06.2020 г. част I Славка Аспарухова  
137 137/02.06.2020 г. част I Анелия Стойнова  
138 138/02.06.2020 г. част I Анета Петрова  
139 139/02.06.2020 г. част I Румен Йорданов  
140 140/02.06.2020 г. част I Антоанета Найденова  
141        
142 142/03.06.2020 г. част I Калина Хинкова  
143 143/03.06.2020 г. част I Ваклина Горнишка  
144 144/03.06.2020 г. част I и част II Славея Сурчева PDF
145 145/03.06.2020 г. част I Мариета Христова  
146 146/04.06.2020 г. част I Ваня Димитрова  
147 147/04.06.2020 г. част I Георги Канев  
148 148/04.06.2020 г. част I Радка Банялиева  
149 149/04.06.2020 г част I Божидар Скръчков  
150 150/04.06.2020 г. част I Веселина Атанасова  
151 151/04.06.2020 г. част I Тодор Енев  
152 152/04.06.2020 г. част I Асен Радев  
153 153/05.06.2020 г. част I Анета Папазова  
154 154/05.06.2020 г. част I Невян Митев  
155 155/05.06.2020 г. част I Цветелина Банкова  
156 №156/05.06.2020 г. част I Милен Димитров  
157 157/08.06.2020 г. част I Диана Иванова  
158 158/08.06.2020 г. част I Ралица Ванкова  
159 159/08.06.2020 г. част I Адриана Първанова  
160 160/08.06.2020 г. част I Деница Пенева  
161 161/09.06.2020 г. част I Валери Андровски  
162 162/09.06.2020 г. част I Галина Кралева  
163 163/09.06.2020 г. част I Гергина Петрова  
164 164/09.06.2020 г. част I Марияна Цветкова  
165 165/09.06.2020 г част I Иванка Иванова  
166 166/09.06.2020 г. част I Ана Михайлова  
167 167/10.06.2020 г. част I Александър Занков  
168 168/10.06.2020 г. част I Анна Дюлгерова  
169 169/10.06.2020 г. част I Никола Шиндаров  
170 170/11.06.2020 г. част I Калина Парова  
171 171/11.06.2020 г. част I Мелкони Тавитян  
172 172/11.06.2020 г. част I Ралица Досева  
173 173/12.06.2020 г. част I Валерия Бинева  
174 174/12.06.2020 г. част I Марин Костов  
175 175/12.06.2020 г. част I Габриела Вълкова  
176 176/12.06.2020 г. част I Данута Иванова  
177 177/12.06.2020 г. част I Жулиета Калчева  
178 178/12.06.2020 г. част I Давид Нинов  
179 179/12.06.2020 г. част I Мария Балабанова  
180 180/12.06.2020 г. част I Деяна Костова  
181 181/12.06.2020 г. част I Мариана Кръстева  
182 182/12.06.2020 г. част I Катерина Симеонова  
183 183/12.06.2020 г. част I Петър Тодоров  
184 184/12.06.2020 г. част I Тодорка Стоянова  
185 185/12.06.2020 г. част I Кристина Василева  
186 186/12.06.2020 г. част I Николай Николов  
187 187/12.06.2020 г. част I Мариана Ацева  
188 188/10.08.2020 г. част I и част II Илияна Мавродиева-Ангелова PDF
189 189/11.08.2020 г. част I и част II Валентин Василев PDF
190        
191        
192        
193 193/17.10.2020 г. част I и част II Томислав Мангараков PDF
194 194/25.11.2020 г. част I и част II Христомир Христов

PDF

195 195/16.12.2020 г. част I и част II Силвия Зарева

PDF

196

196/13.04.2021 г.

 част I

Калина Хинкова

 

197

197/26.04.2021 г.  

 част I

Ралица Ванкова

 

198

198/10.05.2021 г.  

част I

Адриана Първанова

 

199

199/10.05.2021 г.  

част I

Анета Петрова

 

200

200/10.05.2021 г..

част

Славея Сурчева

 

201

201/11.05.2021 г.  

 част I и част II

Николай Иванов

PDF 

202

202/11.05.2021 г.

част I

Румен Йорданов

 

203

203/11.05.2021 г.

част I

Мариета Христова

 

204

204/11.05.2021 г.

част I

Валерия Бинева

 

205

205/11.05.2021 г.

част I

Деница Пенева

 

206

206/11.05.2021 г.

част I

Лилия Криворова

 

207

207/11.05.2021 г.

част I

Габриела Бочева

 

208

208/11.05.2021 г.

част I

Антоанета Найденова

 

209

209/12.05.2021 г.

част I

Анна Дюлгерова

 

210

210/12.05.2021 г.

част I

Иванка Иванова

 

211

211/12.05.2021 г.

част I

Калина Парова

 

212

212/12.05.2021 г.

част I

Илияна Мавродиева – Ангелова

 

213

213/12.05.2021 г

част I

Георги Мухин

 

214

214/12.05.2021 г.

част I

Славка Райнова – Аспарухова

 

215

215/12.05.2021 г.

част I

Валентин Василев

 

216

216. /12.05.2021 г.

част I

Давид Нинов

 

217

217/12.05.2021 г.

част I

Ваклина Горнишка

 

218

218/12.05.2021 г.

част I

Доротея Крачолова – Господинова

 

219

219/12.05.2021 г.

част I

Галина Кралева

 

220

220/12.05.2021 г.

част I

Георги Канев

 

221

221/12.05.2021 г.

част I

Силвия Зарева

 

222

222/12.05.2021 г.

част I

Ана Михайлова

 

223

223/12.05.2021 г.

част I

Гергина Петрова

 

224

224/12.05.2021 г.

част I

Александър Занков

 

225

225/13.05.2021 г.

част I

Анелия Стойнова

 

226

226/13.05.2021 г.

 част I

Димитър Зашев

 

227

227/13.05.2021 г.

част I

Ралица Досева

 

228

228/13.05.2021 г.

част I

Деяна Костова

 

229

229/13.05.2021 г.

част I

Елица Алексиева

 

230

230/13.05.2021 г.

част I

Ваня Димитрова

 

231

231/13.05.2021 г.

част I

Никола Шиндаров

 

232

232/13.05.2021 г.

част I

Диана Иванова

 

233

233/13.05.2021 г

част I

Мелкони Тавитян

 

234

234/13.05.2021 г.

част I

Асен Радев

 

235

235/14.05.2021 г.

част I

Мария Балабанова

 

236

236/14.05.2021 г..

част I

Марияна Цветкова

 

237

237/14.05.2021 г.

част I

Валери Андровски

 

238

238/14.05.2021 г.

част I

Мариана Кръстева

 

239

239/14.05.2021 г.

част I

Тодорка Стоянова

 

240

240/14.05.2021 г.

част I

Петър Тодоров

 

241

241/14.05.2021 г.

част I

Катерина Симеонова

 

242

242/14.05.2021 г.

част I

Христомир Христов

 

243

243/14.05.2021 г.

част I

Николай Николов

 

244

244/14.05.2021 г.

част I

Кристина Василева

 

245

245/14.05.2021 г.

част I

Мариана Ацева

 

246

246/14.05.2021 г.

част I

Томислав Мангараков

 

247

247/14.05.2021 г.

част I

Божидар Скръчков

 

248

248/14.05.2021 г.

част I

Радка Банялиева

 

249

249/14.05.2021 г.

част I

Тодор Енев

 

250

250/14.05.2021 г.

част I

Габриела Гаврилова – Вълкова

 

251

251/14.05.2021 г.

 част I

Невян Митев

 

252

252/14.05.2021 г.

част I

Цветелина Банкова

 

253

253/14.05.2021 г.

част I

Милен Димов

 

254

254/14.05.2021 г.

част I

Данута Фолборска – Иванова

 

255

255/14.05.2021 г.

 част I и част II

Анета Анастасова – Папазова

PDF

256

256/14.05.2021 г.

част I

Жулиета Калчева – Урумова

 

257

257/14.05.2021 г.

част I

Славея Сурчева

 
258 258 / 16.06.2021 г.      
259 259 / 12.07.2021 г. част I и част II Анна Вълчанова PDF
260 260 / 12.07.2021 г. част I и част II Светлозар Елдъров PDF
261 261 / 02.11.2021 г. част I и част II Станка Кръстанова PDF
262 262 / 09.11.2021 г. част I и част II Елза Василева PDF
263 263 / 19.11.2021 г. част I и част II Величка Киндекова PDF
264 264/ 13.04.2022 г. част I Ваня Димитрова  
265 265 / 09.05.2022 г. част I  Калина Хинкова  
266 266 / 10.05.2022 г. част I  Мариета Христова  
267 267 / 10.05.2022 г. част I  Георги Канев  
268 268 / 10.05.2022 г. част I  Анета Петрова  
269 269 / 10.05.2022 г. част I  Георги Мухин  
270 270 / 10.05.2022 г. част I Елица Алексиева – Вайова  
271 271 / 10.05.2022 г. част I  Антоанета Найденова  
272 272/ 10.05.2022 г. част I  Славея Сурчева  
273 273/ 10.05.2022 г. част I  Валери Андровски  
274 274/ 10.05.2022 г. част I  Ваклина Горнишка  
275 275/ 10.05.2022 г. част I  Доротея Крачолова – Господинова  
276 276/ 10.05.2022 г. част I Лилия Криворова  
277 277/ 10.05.2022 г. част I  Габриела Бочева  
278 278/ 10.05.2022 г. част I  Деница Пенева  
279 279/ 10.05.2022 г. част I  Адриана Първанова  
280 280/ 11.05.2022 г. част I  Николай Иванов  
281 281/ 11.05.2022 г. част I  Славка Аспарухова  
282 282 / 11.05.2022 г. част I Валентин Василев  
283 283 / 11.05.2022 г. част I  Иванка Иванова  
284 284 / 11.05.2022 г. част I  Елза Филчева – Василева  
285 285 / 11.05.2022 г. част I  Никола Шиндаров  
286 286 / 11.05.2022 г. част I  Димитър Зашев  
287 287 / 11.05.2022 г. част I  Диана Иванова  
288 288 / 11.05.2022 г. част I Румен Йорданов  
289 289 / 11.05.2022 г. част I  Калина Парова  
290 290 / 11.05.2022 г. част I  Анна Дюлгерова  
291 291 / 11.05.2022 г. част I  Мелкони Тавитян  
292 292 / 11.05.2022 г. част I  Александър Занков  
293 293 / 11.05.2022 г. част I  Гергина Петрова  
294 294 / 11.05.2022 г. част I Ана Михайлова  
295 295 / 12.05.2022 г. част I  Ралица Ванкова  
296 296 / 12.05.2022 г. част I  Мария Балабанова  
297 297 / 12.05.2022 г. част I  Марияна Цветкова  
298 298 / 12.05.2022 г. част I  Светлозар Елдъров  
299 299 / 12.05.2022 г. част I  Силвия Зарева  
300 300 / 13.05.2022 г. част I Станка Арнаудова – Кръстанова  
301 301 / 13.05.2022 г. част I  Валерия Бинева  
302 302 / 13.05.2022 г. част I и част II Илияна Андровска PDF
303 303 / 13.05.2022 г. част I  Деяна Костова  
304 304 / 13.05.2022 г. част I  Цветелина Банкова  
305 305 / 13.05.2022 г. част I  Данута Фолборска – Иванова  
306 306/ 13.05.2022 г. част I Милен Димов  
307 307 / 13.05.2022 г. част I  Невян Митев  
308 308/ 13.05.2022 г. част I  Анна Вълчанова  
309 309 / 13.05.2022 г. част I  Величка Киндекова  
310 310 / 13.05.2022 г. част I Анета Анастасова – Папазова  
311 311 / 13.05.2022 г. част I  Божидар Сръчков  
312  312/ 13.05.2022 г. част I Радка Банялиева  
313 301 / 13.05.2022 г. част I  Тодор Енев  
314 314 / 13.05.2022 г. част I  Томислав Мангараков  
315 315 / 14.05.2022 г. част I  Галина Кралева  
316 316 / 14.05.2022 г. част I  Кристина Василева – Ангелова  
317 317 / 14.05.2022 г. част I  Мариана Ацева  
318 3108 / 14.05.2022 г. част I Катерина Симеонова  
319 319 / 14.05.2022 г. част I Петър Тодоров  
320 320 / 14.05.2022 г. част I  Николай Николов  
321 321 / 14.05.2022 г. част I  Христомир Христов  
322 322 / 14.05.2022 г. част I Тодорка Стоянова  
323 323 / 14.05.2022 г. част I  Мариана Кръстева  
324 324 / 14.05.2022 г. част I  Илияна Мавродиева – Ангелова  
325 325 / 19.05.2022 г. част I и част II Марина Масларска PDF
326 326 / 10.11.2022 г. част I и част II Доротея Господинова PDF
327 327 /30.11.2022 г. част I и част II Теменуга Хасекиева PDF
328 328 /10.04.2023 г. част I и част II Георги Георгиев PDF
329 329 /18.04.2023 г. част I и част II Деяна Костова PDF
330 330 /27.04.2023 г. част I и част II Митко Иванов PDF
331 331 /27.04.2023 г. част I и част II Анжелина Костадинова PDF
332 332 /04.05.2023 г. част I Силвия Зарева  
333 333 /05.05.2023 г. част I Ралица Ванкова  
334 334 /05.05.2023 г. част I Лилия Криворова  
335 335 /05.05.2023 г. част I Георги Канев  
336 336 /09.05.2023 г. част I Мария Балабанова  
337 337 /09.05.2023 г. част I Галина Кралева  
338 338 /09.05.2023 г. част I Илияна Ангелова  
339 339 /09.05.2023 г. част I Калина Парова  
340 340 /09.05.2023 г. част I Анна Дюлгерова  
341 341 /09.05.2023 г. част I Валери Андровски  
342 342 /09.05.2023 г. част I Мариета Христова  
343 343 /09.05.2023 г. част I Александър Занков  
344 344 /09.05.2023 г. част I Румен Йорданов  
345 345 /09.05.2023 г. част I Габриела Бочева  
346 346 /09.05.2023 г. част I Марияна Цветкова  
347 347 /09.05.2023 г. част I Димитър Зашев  
348 348 /09.05.2023 г. част I Деница Пенева  
349 349 /09.05.2023 г. част I Ана Михайлова  
350 350 /09.05.2023 г. част I Иванка Иванова  
351 351 /09.05.2023 г. част I Цветелина Банкова  
352 352 /09.05.2023 г. част I Ваня Димитрова  
353 353 /09.05.2023 г. част I Славка Аспарухова  
354 354 /09.05.2023 г. част I Валентин Василев  
355 355 /10.05.2023 г. част I Диана Иванова  
356 356 /11.05.2023 г. част I Ваклина Горнишка  
357 357 /11.05.2023 г. част I Елица Вайова  
358 358 /11.05.2023 г. част I Анета Петрова  
359 359 /11.05.2023 г. част I Николай Иванов  
360 360 /11.05.2023 г. част I Адриана Първанова  
361 361 /11.05.2023 г. част I Станка Кръстанова  
362 362 /11.05.2023 г. част I Теменуга Хасекиева  
363 363 /11.05.2023 г. част I Славея Сурчева  
364 364 /12.05.2023 г. част I Доротея Господинова  
365 365 /12.05.2023 г. част I Антоанета Найденова  
366 366 /12.05.2023 г. част I Никола Шиндаров  
367 367 /13.05.2023 г. част I Илиана Андровска  
368 368 /15.05.2023 г. част I Валерия Бинева  
369 369 /15.05.2023 г. част I Величка Киндекова  
370 370 /15.05.2023 г. част I Милен Димов  
371 371 /15.05.2023 г. част I Невян Митев  
372 372 /15.05.2023 г. част I Радка Банялиева  
373 373 /15.05.2023 г. част I Томислав Мангараков  
374 374 /15.05.2023 г. част I Божидар Скръчков  
375 375 /15.05.2023 г. част I Тодор Енев  
376 376 /15.05.2023 г. част I Кристина Василева  
377 377 /15.05.2023 г. част I Тодорка Стоянова  
378 378 /15.05.2023 г. част I Мариана Кръстева  
379 379 /15.05.2023 г. част I Катерина Симеонова  
380 380 /15.05.2023 г. част I Мариана Ацева  
381 381 /15.05.2023 г. част I Петър Тодоров  
382 382 /15.05.2023 г. част I Христомир Христов  
383 383 /15.05.2023 г. част I Мелкони Тавитян  
384 384 /15.05.2023 г. част I Гергина Петрова  
385 385 /15.05.2023 г. част I и част II Боян Шериев PDF
386 386 /15.05.2023 г. част I Анета Папазова  
387 387 /15.05.2023 г. част I Деяна Кръстева