Работно време

Експозиция
сряда – неделя: 10.00 – 18.00 ч.

Администрация
понеделник – петък: 8.30 – 17.00 ч.

Продажба на билети
до 17.00 ч.

Билети

Деца (до 7 г.) – Вход безплатен
Учащи – 2лв
Възрастни – 8лв
Семеен – 10лв

Намерете ни

Адрес: ул. “Черковна” № 92
Тел: + 359 2/946 1805

Виж повече

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

№ по ред Входящ №/дата на декларацията Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и Фамиля Публичен регистър – част II
1 1 / 04.06.2018 г. част I и част II Валери Андровски PDF
2 2 / 04.06.2018 г. част I и част II Георги Канев PDF
3 3 / 04.06.2018 г. част I и част II Ралица Ванкова PDF
4 4 / 04.06.2018 г. част I и част II Анета Петрова PDF
6 6 / 04.06.2018 г. част I и част II Асен Радев PDF
7 7 / 04.06.2018 г. част I и част II Валерия Бинева PDF
8 8 / 04.06.2018 г. част I и част II Славка Аспарухова PDF
9 9 / 04.06.2018 г. част I и част II Анна Дюлгерова PDF
10 10 / 04.06.2018 г. част I и част II Калина Парова PDF
11 11 / 04.06.2018 г. част I и част II Иванка Иванова PDF
12 12 / 04.06.2018 г. част I и част II Ана Михайлова PDF
13 13 / 04.06.2018 г. част I и част II Румен Йорданов PDF
14 14 / 04.06.2018 г. част I и част II Никола Шиндаров PDF
15 15 / 05.06.2018 г. част I и част II Славея Сурчева PDF
16 16 / 05.06.2018 г. част I и част II Давид Нинов PDF
17 17 / 05.06.2018 г. част I и част II Лилия Криворова PDF
18 18 / 05.06.2018 г. част I и част II Галина Кралева PDF
19 19 / 05.06.2018 г. част I и част II Деница Пенева PDF
20 20 / 05.06.2018 г. част I и част II Александър Занков PDF
21 21 / 05.06.2018 г. част I и част II Анелия Стойнова PDF
22 22 / 05.06.2018 г. част I и част II Мариета Христова PDF
23 23 / 05.06.2018 г. част I и част II Габриела Бочева PDF
26        
27 27 / 05.06.2018 г. част I и част II Антоанета Найденова PDF
28 28 / 05.06.2018 г. част I и част II Адриана Първанова PDF
29 29 / 05.06.2018 г. част I и част II Гергина Петрова PDF
30 30 / 05.06.2018 г. част I и част II Димитър Зашев PDF
31 31 / 05.06.2018 г. част I и част II Мелкони Тавитян PDF
33 33 / 05.06.2018 г. част I и част II Марияна Цветкова PDF
34 34 / 05.06.2018 г. част I и част II Диана Иванова PDF
37 37 / 06.06.2018 г. част I и част II Жулиета Урумова PDF
38 38 / 06.06.2018 г. част I и част II Ваня Димитрова PDF
39 39 / 06.06.2018 г. част I и част II Георги Мухин PDF
40 40 / 06.06.2018 г. част I и част II Деяна Костова PDF
41 41 / 06.06.2018 г. част I и част II Калина Хинкова PDF
42 42 / 06.06.2018 г. част I и част II Елица Алексиева PDF
44 44 / 07.06.2018 г. част I и част II Веселина Атанасова PDF
45 45 / 07.06.2018 г. част I и част II Тодор Енев PDF
46 46 / 07.06.2018 г. част I и част II Божидар Скръчков PDF
47 47 / 07.06.2018 г. част I и част II Радка Банялиева PDF
48 48 / 07.06.2018 г. част I и част II Петър Тодоров PDF
49 49 / 07.06.2018 г. част I и част II Николай Николов PDF
51 51 / 07.06.2018 г. част I и част II Тодорка Стоянова PDF
52 52 / 07.06.2018 г. част I и част II Катерина Симеонова PDF
53 53 / 07.06.2018 г. част I и част II Мариана Асева PDF
54 54 / 07.06.2018 г. част I и част II Кристина Василева PDF
55 55 / 07.06.2018 г. част I и част II Мариана Кръстева PDF
56 56 / 07.06.2018 г. част I и част II Марин Костов PDF
57 57 / 07.06.2018 г. част I и част II Милен Димов PDF
58 58 / 07.06.2018 г. част I и част II Цветелина Банкова PDF
59 59 / 07.06.2018 г. част I и част II Данута Иванова PDF
60 60 / 07.06.2018 г. част I и част II Анета Папазова PDF
61 61 / 07.06.2018 г. част I и част II Невян Митев PDF
62 62 / 23.07.2018 г. част I и част II Ваклина Горнишка PDF
63 63 / 14.05.2019 г. част I и част II Габриела Гаврилова-Вълкова PDF
64 64 / 15.05.2019 г. част I Цвета Иванова  
65 65 / 02.05.2019 г. част I Асен Радев  
66 66 / 02.05.2019 г. част I Жулиета Урумова  
67 67 / 02.05.2019 г. част I Анелия Стойнова  
69 649 / 03.05.2019 г. част I Анета Петрова  
70 70 / 07.05.2019 г. част I Румен Йорданов  
71 71 / 07.05.2019 г. част I Лилия Криворова  
72 72 / 08.05.2019 г. част I Георги Мухин  
73 73 / 08.05.2019 г. част I Славея Сурчева  
74 74 / 08.05.2019 г. част I Ана Михайлова  
75 75 / 08.05.2019 г. част I Адриана Първанова  
76 76 / 08.05.2019 г. част I Георги Канев  
77 77 / 09.05.2019 г. част I Деница Пенева  
78 78 / 09.05.2019 г. част I Валери Андровски  
79 79 / 09.05.2019 г. част I Диана Иванова  
80 80 / 09.05.2019 г. част I Габриела Бочева  
81 81 / 09.05.2019 г. част I Антоанета Найденова  
82 82 / 09.05.2019 г. част I Гергина Петрова  
83 83 / 09.05.2019 г. част I Анна Дюлгерова  
84 84 / 10.05.2019 г. част I Славка Аспарухова  
85 85 / 10.05.2019 г. част I Калина Парова  
86 86 / 10.05.2019 г. част I Калина Хинкова  
87 87 / 13.05.2019 г. част I Валерия Бинева  
88 88 / 13.05.2019 г. част I Ваклина Горнишка  
90 90 / 13.05.2019 г. част I Марияна Цветкова  
91 91 / 13.05.2019 г. част I Иванка Иванова  
92 92 / 13.05.2019 г. част I Александър Занков  
93 93 / 13.05.2019 г. част I Елица Атанасова  
94 94 / 13.05.2019 г. част I Мариета Христова  
96 96 / 13.05.2019 г. част I Галина Кралева  
98 98 / 14.05.2019 г. част I Димитър Зашев  
99 99 / 14.05.2019 г. част I Давид Нинов  
100        
101 101 / 14.05.2019 г. част I Ралица Ванкова  
102 102 / 14.05.2019 г. част I Никола Шиндаров  
103 103 / 14.05.2019 г. част I Деяна Костова  
104 104 / 14.05.2019 г. част I Мариана Кръстева  
105 105 / 14.05.2019 г. част I Николай Николов  
106 106 / 14.05.2019 г. част I Петър Тодоров  
107 107/ 14.05.2019 г. част I Тодорка Стоянова  
109 109 / 14.05.2019 г. част I Катерина Симеонова  
110 110 / 14.05.2019 г. част I Кристина Василева  
111 111 / 14.05.2019 г. част I Мариана Ацева  
112 112 / 14.05.2019 г. част I Радка Банялиева  
113 113 / 14.05.2019 г. част I Божидар Скръчков  
114 114 / 14.05.2019 г. част I Веселина Генова  
116 116 / 15.05.2019 г. част I Тодор Енев  
117 117 / 15.05.2019 г. част I Ваня Димитрова  
118 118 / 15.05.2019 г. част I Мелкони Тавитян  
119 119 / 15.05.2019 г. част I Марин Костов  
220 220 / 15.05.2019 г. част I Цветелина Банкова  
121 121 / 15.05.2019 г. част I Милен Димов  
122 122 / 15.05.2019 г. част I Невян Митев  
123 123 / 15.05.2019 г. част I Анета Папазова  
124 124 / 15.05.2019 г. част I Данута Иванова  
125        
126 126 / 07.10.2019 г. част I и част II Мария Балабанова PDF
128 128 / 15.10.2019 г. част I и част II Ралица Досева PDF
129 129 / 16.04.2020 г. част I и част II Доротея Господинова PDF
130 №130/12.05.2020 г. част I Георги Мухин  
131 №131/22.05.2020 г. част I Димитър Зашев  
132 №132/27.05.2020 г. част I Лилия Криворова  
133        
134 №134/01.06.2020 г. част I Габриела Бочева  
135 №135/02.06.2020 г. част I Елица Алексиева  
136 №136/02.06.2020 г. част I Славка Аспарухова  
137 №137/02.06.2020 г. част I Анелия Стойнова  
138 №138/02.06.2020 г. част I Анета Петрова  
139 №139/02.06.2020 г. част I Румен Йорданов  
140 №140/02.06.2020 г. част I Антоанета Найденова  
141        
142 №142/03.06.2020 г. част I Калина Хинкова  
143 №143/03.06.2020 г. част I Ваклина Горнишка  
144 №144/03.06.2020 г. част I и част II Славея Сурчева PDF
145 №145/03.06.2020 г. част I Мариета Христова  
146 №146/04.06.2020 г. част I Ваня Димитрова  
147 №147/04.06.2020 г. част I Георги Канев  
148 №148/04.06.2020 г. част I Радка Банялиева  
149 №149/04.06.2020 г част I Божидар Скръчков  
150 №150/04.06.2020 г. част I Веселина Атанасова  
151 №151/04.06.2020 г. част I Тодор Енев  
152 №152/04.06.2020 г. част I Асен Радев  
153 №153/05.06.2020 г. част I Анета Папазова  
154 №154/05.06.2020 г. част I Невян Митев  
155 №155/05.06.2020 г. част I Цветелина Банкова  
156 №156/05.06.2020 г. част I Милен Димитров  
157 №157/08.06.2020 г. част I Диана Иванова  
158 №158/08.06.2020 г. част I Ралица Ванкова  
159 №159/08.06.2020 г. част I Адриана Първанова  
160 №160/08.06.2020 г. част I Деница Пенева  
161 №161/09.06.2020 г. част I Валери Андровски  
162 №162/09.06.2020 г. част I Галина Кралева  
163 №163/09.06.2020 г. част I Гергина Петрова  
164 №164/09.06.2020 г. част I Марияна Цветкова  
165 №165/09.06.2020 г част I Иванка Иванова  
166 №166/09.06.2020 г. част I Ана Михайлова  
167 №167/10.06.2020 г. част I Александър Занков  
168 №168/10.06.2020 г. част I Анна Дюлгерова  
169 №169/10.06.2020 г. част I Никола Шиндаров  
170 №170/11.06.2020 г. част I Калина Парова  
171 №171/11.06.2020 г. част I Мелкони Тавитян  
172 №172/11.06.2020 г. част I Ралица Досева  
173 №173/12.06.2020 г. част I Валерия Бинева  
174 №174/12.06.2020 г. част I Марин Костов  
175 №175/12.06.2020 г. част I Габриела Вълкова  
176 №176/12.06.2020 г. част I Данута Иванова  
177 №177/12.06.2020 г. част I Жулиета Калчева  
178 №178/12.06.2020 г. част I Давид Нинов  
179 №179/12.06.2020 г. част I Мария Балабанова  
180 №180/12.06.2020 г. част I Деяна Костова  
181 №181/12.06.2020 г. част I Мариана Кръстева  
182 №182/12.06.2020 г. част I Катерина Симеонова  
183 №183/12.06.2020 г. част I Петър Тодоров  
184 №184/12.06.2020 г. част I Тодорка Стоянова  
185 №185/12.06.2020 г. част I Кристина Василева  
186 №186/12.06.2020 г. част I Николай Николов  
187 №187/12.06.2020 г. част I Мариана Ацева  
188 №188/10.08.2020 г. част I и част II Илияна Мавродиева-Ангелова PDF
189 №189/11.08.2020 г. част I и част II Валентин Василев PDF
190        
191        
192        
193 №193/17.10.2020 г. част I и част II Томислав Мангараков PDF
194 № 194/25.11.2020 г. част I и част II Христомир Христов

PDF

195 № 195/16.12.2020 г. част I и част II Силвия Зарева

PDF