Работно време

Експозиция
сряда – неделя: 10.00 – 18.00 ч.

Във връзка с ремонтни дейности Националният военноисторически музей няма да бъде отворен за посетители
от 15 юни до 31 юли 2024 г.

Администрация
понеделник – петък: 8.30 – 17.00 ч.

Продажба на билети
до 17.00 ч.

Билети

Деца (до 7 г.) – Вход безплатен
Учащи – 2 лв
Възрастни – 10 лв
Семеен – 12 лв

Намерете ни

Адрес: ул. “Черковна” № 92
Тел: + 359 2/946 1805

Виж повече

Регистър на декларациите по чл.49, ал. 1 от Закона на противодействие на корупция

<

Име, фамилия Входящ номер на декларацията Вид на делкарацията по чл. 49, ал. 1 от ЗПК Публична част
Регистър на деклараците по чл. 49, ал. 1 от ЗПК за 2023 години
Деница Асенова 1 /30.11.2023 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК да
Деница Асенова 2 /11.12.2023 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I и част II от ЗПК да част II
Регистър на деклараците по чл. 49, ал. 1 от ЗПК за 2024 години
Соня Ненкова 1 /02.01.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК да
Елена Георгиева 2 /02.01.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК да
Соня Ненкова 3 /31.01.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I и част II от ЗПК да част II
Елена Георгиева 4 /31.01.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I и част II от ЗПК да част II
Лилия Добринова 5 /02.02.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК да
Лилия Добринова 6 /02.02.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I и част II от ЗПК да част II
Елена Георгиева 7 /02.02.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК да
Деница Асенова 8 /07.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Илияна Ангелова 9 /09.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Ралица Ванкова 10 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Антоанета Найденова 11 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Румен Йорданов 12 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Георги Канев 13 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Ана Михайлова 14 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Елица Алексиева 15 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Славея Сурчева 16 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Мелкони Тавитян 17 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Марияна Цветкова 18 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Иванка Иванова 19 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Анна Дюлгерова 20 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Димитър Зашев 21 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Валерия Бинева 22 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Анета Петрова 23 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Лилия Криворова 24 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Гергина Петрова 25 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Гергина Петрова 26 /13.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Станка Кръстанова 27 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Ваня Димитрова 28 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Никола Шиндаров 29 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Мария Балабанова 30 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Диана Иванова 31 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Калина Парова 32 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Адриана Първанова 33 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Деница Пенева 34 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Габриела Бочева 35 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Радка Банялиева 36 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Тодор Енев 37 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Тодор Енев 38 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Божидар Скръчков 39 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Валери Андровски 40 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Илиана Андровска 41 /14.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Силвия Йовевска 42 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Теменуга Хасекиева 43 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Славка Аспарухова 44 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Александър Занков 45 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Георги Георгиев 46 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Мариета Христова 47 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Силвия Зарева 48 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Галина Кралева 49 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Катерина Симеонова 50 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Боян Шериев 51 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Величка Киндекова 52 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Тодорка Стоянова 53 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Мариана Кръстеваа 54 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Петър Тодоров 55 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Кристина Василева 56 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Анжелина Костадинова 57 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Митко Иванов 58 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Анета Папазова 59 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Цветелина Банкова 60 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Милен Димов 61 /15.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I от ЗПК не
Елена Георгиева 62 /30.05.2024 г. ДИИ чл.49, ал.1, т.2, част I и част II от ЗПК да част II