Работно време

Експозиция
сряда – неделя: 10.00 – 18.00 ч.

Администрация
понеделник – петък: 8.30 – 17.00 ч.

Продажба на билети
до 17.00 ч.

Билети

Деца (до 7 г.) – Вход безплатен
Учащи – 2 лв
Възрастни – 10 лв
Семеен – 12 лв

Намерете ни

Адрес: ул. “Черковна” № 92
Тел: + 359 2/946 1805

Виж повече

Медии

Правила за работа с представителите на медиите

  • Настоящите правила определят реда за достъпа на представителите на средствата за масово осведомяване на територията на Националния военноисторически музей (НВИМ) с цел информиране на обществеността.
  • Изявленията и интервютата на представители на ръководството или служители на Националния военноисторически музей пред средствата за масова информация се разрешават от директора на НВИМ и се координират от Дирекция „Работа с публики, връзки с обществеността и маркетинг“ на НВИМ.
  • Записи и фотографии на територията на Националния военноисторически музей могат да се правят единствено с разрешение на директора на НВИМ след писменото му запознаване (поне 24 часа преди заснемането) с целите и контекста на съответния репортаж извън случаите на организирани от музея събития.
  • На територията на Националния военноисторически музей не се допускат изявленията пред медии и интервюта на лица, които не са служители на НВИМ, с цел да не се допуска идентифицирането на съответното изказване с позиция на НВИМ.

Контакти

Дирекция „Работа с публики, връзки с обществеността и маркетинг“

e-mail: nvim.pr@gmail.com

Славея Сурчева: директор на дирекцията

Връзки с обществеността

Теменуга Хасекиева: +359 889 909 862