Работно време

Експозиция
сряда – неделя: 10.00 – 18.00 ч.

Във връзка с ремонтни дейности Националният военноисторически музей няма да бъде отворен за посетители
от 15 юни до 31 юли 2024 г.

Администрация
понеделник – петък: 8.30 – 17.00 ч.

Продажба на билети
до 17.00 ч.

Билети

Деца (до 7 г.) – Вход безплатен
Учащи – 2 лв
Възрастни – 10 лв
Семеен – 12 лв

Намерете ни

Адрес: ул. “Черковна” № 92
Тел: + 359 2/946 1805

Виж повече

Известия

Първият том от Известията излиза през 1973 г. С него се поставя началото на поредица от периодични издания, чрез които се осъществява една отдавна назряла необходимост – да се изявят още по-пълно постиженията на колектива в научноизследователската работа. С това се дава възможност да се популяризират богатствата на музея, свързани с многовековната, бойна и революционна история на нашия народ.

Известията на НВИМ са предназначени за военнослужещите в Българската армия, те дават възможност на научните работници историци и военни специалисти, разработващи въпросите на военното дело, да се запознаят с проучванията на музейния колектив.

Известията са полезни както за музейните работници, така и за широк кръг читатели, които изучават и популяризират бойното и революционното минало на българския народ.

В най-ново време голям интерес към Изветията проявяват и студенти.

Освен изследвания за военноисторическото наследство в Известията се публикуват и материали, свързани с културнопросветната работа на музея, разглеждат се и специфични музейни проблеми, отнасящи се до обработката на фондовете, експозиционната и реставраторската работа.

На страниците на Известията намират място отзиви и рецензии на трудове, засягащи военноисторическата тема, както и статии на колеги от Парк-музей “Владислав Варненчик” и Военноморския музей – гр. Варна, /филиали на Националния вонноисторически музей/.

Известията на НВИМ се издават от Издателство на Министерство на отбраната “Св. Георги Победоносец” гр.София.

Общият брой на публикуваните томове на известията на НВИМ от 1973 г. до 2006 г. е 16 тома.