Възпоменателна плоча за Спас Чакъров, загинал във Втората световна война 1939-1945 г.