Възпоменателна плоча на редник Михаил Ив. Чинджиев

Починал от рани на 22 ноември 1917 г. в Г. Джумая