Паметна плоча на трима загинали от с. Сокол в Отечествената война