Паметник на Поп Минчо – виден български възрожденец