Паметник на Петър Хр. Петров

Загинал на фронта до Голак планина във Втората световна война 1939-1945 г.