Паметник на 22 загинали и 6 починали от раните си в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.