Паметна плоча на загиналите във войните за освобождение на България

в местността Бели вир