Паметна плоча на загиналите във войните за освобождение на България

в църковния двор