Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913 г., 1915-1918 г., 1944-1945 г.