Паметна плоча на загиналите в Отечествената война жители на с. Червен