Паметна плоча на загиналите от с. Царев брод през Втората световна война