Паметна плоча на загиналите от с. Ново село във Втората световна война