Паметна плоча на загиналите от с. Криво поле в Отечествената война в Унгария