Паметна плоча на загиналите от с. Драма за освобождение на България