Паметна плоча на загиналите от с. Баховица в Първата световна война