Паметна плоча на загиналите от Червен бряг в Отечествената война