Паметна плоча на Димитър Георгиев Чобанов, загинал във Втората световна война