Паметна плоча на Атанас Неделев Доев – опълченец

централни гробища и ул. „Илия Блъсков“ 6