Паметен знак – свободно стояща паметна плоча на загиналите граничари Станчо Грозев и Васил Минков