Паметен знак на освободителите, загинали за освобождение на България