Бюст-паметник на Ненчо Ангелов Гърев (Даскала)

Загинал в Отечествената война