Архитектурен паметник, посветен на сражението при Хаджиоглу Пазарджик – 1878 г.