Възпоменателна плоча за 10 подофицери и 117 войники

Загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.

с. Бичкиня