Паметник на загинал при гръцкото навлизане през 1925 г. при к. 10