Паметник на Веселин Бабалеев, загинал във Втората световна война 1939-1945 г.