Паметник на 11 подофицери и 55 редници

Загинали в Балканските войни 1912–1913 г. и в Първата световна война 1914–1918 г. Надпис: „В памет на падналите жители от с. Стъргел през двете войни 1912–1913 г. и 1915–1918 г.“

Намира се в западната страна на селото.