Паметна плоча на загиналите от с. Ресен в Отечествената война

Читалищната сграда