Паметна плоча на загиналите от Бобов дол в Отечествената война