Паметна плоча на Иван Делов, загинал в Отечествената война