Паметен знак-възпоменателна чешма с плочи на загиналите от с. Милковица във войните през 1912-1913 г. и 1915-1918 г.