Бюст-паметник на летеца-изтребител Никола Иванов Маринов-Ватов