София - столица на
обединена България

Съединение

Научете повече за някои важни локации в София, свързани със Съединението (1885 г.)

Сръбско-българска война

Научете повече за някои важни локации в София, свързани със Сръбско-българската война (1885 г.)