Снимки от посещението на Президентът на Руската федерация в НВИМ