Войнишки паметник – Първа световна война

до кметството