Войнишки паметник на граничари, загинали при изпълнение на служебния си дълг