Военна паметна плоча на загиналите от 5-та шипченска Механизирана бригада

Загинали в мисията на SFIR в Ирак – оф. к-т Иван Христов Инджов 1967-2003, Кербала; оф. к-т Свилен Симеонов Киров 1978-2003, Кербала; оф. к-т Гърди Христов Гърдев 1974-2005, Дивания; оф. к-т Димитър Иванов Димитров 1978-2004, Кербала. Паметната плоча е открита на 27.12.2013 г. във военно формирование 22160, Плевен

Намира се във Военно формирование 22160