Военен паметник на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бойни другари.

Служба „Военна информация“