Военен паметник на Атанас Въчев Колев

Военен паметник на Атанас Въчев Колев, загинал през Заключителния етап на Втората световна война, 1944 г.