Възпоменателни плочи за 4 офицери, 3 подофицери и 41 редници, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.