Възпоменателна плоча на незнайния македонски четник

Балканските войни 1912-1913 г.