Възпоменателна плоча за Иван Пенков Пунчев

Загинал на 10 октомври 1944 г. във Втората световна война 1939-1945 г.

село Сенчица