Възпоменателна плоча

Възпоменателна плоча на 1 загинал в Априлското въстание 1876 г., 1 загинал в Руско-турската война 1877-1878 г., 5 загинали в Балканските войни 1912-1913 г., на 11 загинали в Първата световна война 1914-1918 г., на 2 загинали във Втората световна война 1939-1945 г. и на още 2, единият загинал през 1923 г., другият през 1925 г.