Възпоменателна плоча на загиналите за освобождение на България