Възпоменателна плоча на загиналите във Втората световна война 1939-1945 г. и в „антифашистката борба“