Възпоменателна плоча на загиналите в Първата световна война 1914-1918 г.